Nowy sprzęt dla ZGK przekazany

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lipca 2017

    Dzisiaj w Urzędzie Gminy Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak uroczyście i oficjalnie przekazał Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem Wiesławowi Siuście  komplet dokumentów dotyczących przekazania w użytkowanie przez ZGK w Jeżowem niedawno kupionego  sprzętu (ciągnik rolniczy, przyczepa rolnicza, posypywarka, pług do odśnieżania i kosiarka wysięgnikowa) do wykonywania zadań i świadczenia usług komunalnych przez ZGK.
    Maszyny zostały ubezpieczone i zarejestrowane, stąd  wraz z protokołem zostały przekazane tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne i polisy ubezpieczeniowe.
Od dzisiaj ZGK Jeżowe moze już, wykonując swoje zadania statutowe, korzystać z zakupionego nowego sprzętu.  

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie