Zarządzanie Kryzysowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Urząd Gminy Jeżowe nr 136A,  tel. 15 879 43 04 wew. 120,  tel. 510 042 508
fax: 15 879 43 42, e-mail: zarz_kryzys@jezowe.pl

Artykuły

Strony które warto odwiedzić

Poniżej lista stron internetowych dotyczących bezpieczeństwa, zarządzania kryzsowego i ochrony ludności:

23 marca 2015


Czytaj więcej o: Strony które warto odwiedzić

SYGNAŁY POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA

OSTRZEGANIE – polega na przekazywaniu komunikatów i informacjio zagrożeniu uderzeniami z powietrza oraz skażeniach i zakażeniach. Informacje te przekazywane są przez organy wykrywające lub ustalające stan zagrożenia organom odpowiedzialnym za uprzedzanie  alarmowanie ludności, w celu podjęcia działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujących o sposobach wykorzystania tych działań.

23 marca 2015


Czytaj więcej o: SYGNAŁY POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA

Bezpieczeństwo dzieci

Poniżej znajdziecie Państwo link do strony Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, na której znajduje się bardzo przyjazny poradnik  poświęcony bezpieczeństwu, przeznaczony dla dzieci.

Link do poradnika

23 marca 2015


Bezpieczeństwo w mieszkaniach

Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo i jednorodzinnych, to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych.

23 marca 2015


Czytaj więcej o: Bezpieczeństwo w mieszkaniach

Kontakt

Dane kontaktowe:


Siedzibą Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest Urząd Gminy Jeżowe, 37-430 Jeżowe, Jeżowe 136a

 

23 marca 2015


Czytaj więcej o: Kontakt

Zadania

Do zadań gminnego centrum należy:

 1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego
 2. współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz z centrami innych organów administracji publicznej
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne
 6. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
 7. dokonywanie oceny, analiz i prognoz powstałej sytuacji kryzysowej

Gminne Centrum przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

 1. niewłaściwości w przewozach toksycznych środków przemysłowych oraz niebezpiecznych substancji chemicznych przez obszar gminy
 2. wszelkich objawów terroryzmu
 3. ciężkich w skutkach katastrof komunikacyjnych ( kołowych, lotniczych)
 4. wypadków komunikacyjnych z rozszczelnieniem cystern i zbiorników chemicznych
 5. nieodpowiedzialnego działania związanego z gromadzeniem odpadów, pojemników z substancjami chemicznymi niewiadomego rodzaju i pochodzenia
 6. rozszczepienia instalacji gazowej grożącej wybuchem
 7. wszelkich zagrożeń związanych z powodzią, rozległymi pożarami, katastrofami budowlanymi itp.
 8. innych zdarzeń mogących mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa ludności gminy

23 marca 2015