Partnerstwo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Atzenbrugg (Austria)

Partnerskie kontakty Jeżowego i Atzenbrugga zostały zainicjowane w marcu 1994 roku, zaś w maju tamtego roku po raz pierwszy w Jeżowem mogliśmy gościć austriacką delegacje. Kontakty, do których nawiązania znacząco przyczynił się pan Jan Krzyś, trwają, rozwijają się, stają się coraz serdeczniejsze.

Wszystko zaczęło się w 1989 roku, kiedy Jan Krzyś po raz kolejny odwiedził miejsce swojego kilkuletniego pobytu, pracy w czasie wojny. Spotkał wówczas Leopolda Schmatza, pełniącego urząd wójta gminy Atzenbrugg. Podczas jednego z festynów w Atzenbruggu, przebywając w towarzystwie państwa Schmatz pojawiła się możliwość nawiązania partnerskiej współpracy miedzy gminami Jeżowe i Atzenbrugg. Przy kolejnej rozmowie temat powrócił. Wreszcie w marcu 1994 roku rozmowa została niejako skonkretyzowana i sfinalizowana. Określony został termin wizyty delegacji austriackiej w Jeżowem. W maju 1994 roku przez kilka dni goście austriaccy zostali podjęci przez władze i mieszkańców Jeżowego. I był to początek partnerskiej współpracy i bliskich kontaktów miedzy władzami i mieszkańcami obu gmin. Współpraca zaczęła się rozszerzać i utrwalać. Został spisany list intencyjny, oficjalnie zawarto porozumienie miedzy obiema gminami. Od tego czasu już kilka delegacji z Atzenbrugga było w Jeżowem, również delegacje z Jeżowego kilkakrotnie wyjeżdżały do Austrii. Niezależnie od kontaktów pomiędzy dorosłymi, zainicjowano wyjazdy młodzieży. Trzy grupy młodzieży z Jeżowego (dwukrotnie ze szkoły rolniczej, raz z gimnazjum) wyjechały już do Atzenbrugga. Partnerskie kontakty miedzy gminami stały się bardziej wszechstronne, bogatsze, coraz bardziej serdeczne, a zawiązana współpraca przybiera coraz to nowe formy.

 

Rejon Drohobycz (Ukraina)

W roku 2002 podczas konferencji euroregionalnej w Rzeszowie przedstawiciele gminy Jeżowe na czele z wójtem gminy nawiązali kontakt z reprezentacją władz rejonu drohobyckiego reprezentowanego przez Iwana Mizernyka. Wtedy pojawiła się koncepcja współpracy poprzez realizacje wspólnych projektów w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE2001. Pierwszy projekt pn. „Europa słowiańskich kultur - poszukiwanie korzeni kultury lasowiackiej" był realizowany od listopada 2003 r. do sierpnia 2004 r. W drugiej połowie kwietnia gościła w Jeżowem ośmioosobowa delegacja gości z Drohobycza. Goście podczas pobytu w naszej gminie zwiedzali miedzy innymi: szkoły, remizę strażacką, kościół, Urząd Gminy, miejscowe przedsiębiorstwa i dom kultury.

W dniach 29-31 maja 2004 r. w ramach projektu nastąpiła rewizyta 46-osobowej delegacji z Polski, w której skład weszli przedstawiciele Rady Gminy, wójt gminy, osoby zaangażowane w realizację projektu oraz członkowie zespołu śpiewaczego i kapeli „Jeżowianie". W lipcu odbyła się kolejna impreza, podczas której zaprezentowały się zespoły z Polski i Ukrainy, doszło też do wielu spotkań z przedstawicielami lokalnych i regionalnych instytucji. W ramach współpracy zrealizowano dwa kolejne projekty, które były kontynuowane przez Gminne Centrum Kultury w Jeżowem.

W 2005 roku PHARE 2002 - „Słowianie w Europie -młodzieżowe impresje kulturalne". W ramach projektu GCK w Jeżowem zorganizowało międzynarodowy konkurs plastyczny, warsztaty taneczne w Polsce i na Ukrainie dla grup tanecznych „Sardian" z Jeżowego i „Werhowynka" z Drohobycza, imprezę główną z udziałem gwiazd estrady w Jeżowem oraz konferencję podsumowującą projekt.