Inwestycje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jacie już w tym roku

Przejdź do - Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jacie już w tym roku

  Wczoraj, w dniu 4 stycznia, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił przetarg nieograniczony na duże i ważne  zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jacie". Realizacja tej inwestycji znacząco obniży energochłonność tego obiektu szkolnego, w konsekwencji zmniejszy wydatki przeznaczane na potrzeby energetyczne i cieplne obiektu.

5 stycznia 2017


Czytaj więcej o: Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jacie już w tym roku

Ulica Ogrodowa w Cholewianej Górze - wyremontowana

Przejdź do - Ulica Ogrodowa w Cholewianej Górze - wyremontowana

    Pod koniec grudnia minionego roku, oddana została do użytku mieszkańców, ostatnia z wyremontowanych, bądź zbudowanych w 2016r. dróg w naszej gminie - ulica Ogrodowa w Cholewianej Górze. Ta zniszczona droga o długości 306m została wyremontowana przez firmę Molter z Rudnej Małej za kwotę blisko 90 tys. złotych, z czego 30 tys. to wkład własny gminy, a 60 tys. to środki pozyskane z promesy MSWiA przeznaczonej na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej klęskami żywiołowymi i powodziami.
    W ramach prac położone zostały dwie warstwy asfaltu (wyrównawcza i ścieralna), gruntowe pobocza i odwodnienie drogi.

    Na fotografiach wygląd drogi po infrastrukturalnej "rewitalizacji"

3 stycznia 2017


W Krzywdach powstał 358-metrowy chodnik

Przejdź do - W Krzywdach powstał 358-metrowy chodnik

    Za 136 tys. 500 złotych zostało zbudowane przez firmę Bud-Maj z Jeżowego 358 metrów chodnika w Krzywdach wzdłuż drogi powiatowej. Na wniosek Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka, by udzielić pomocy powiatowi niżańskiemu na realizację tego zdania w wysokości 68 tys. 500zł, Rada Gminy Jeżowe uchwaliła tę kwotę pomocy. Drugą połowę potrzebnych środków dołożył powiat niżański. Chodnik został oddany 2 dni przed Wigilią Bożego Narodzenia. Ponadto w ostatnim czasie Gmina Jeżowe sfinansowała z własnych środków budowę chodników do przystanków autobusowych w Krzywdach, Kątach, Jacie i Nowym Narcie

27 grudnia 2016


Droga Zalesie-Sójkowa wyremontowana

Przejdź do - Droga Zalesie-Sójkowa wyremontowana

    Wspólne finansowanie przez Powiat Niżański i Gminę Jeżowe umożliwiło remont drogi powiatowej Zalesie-Sójkowa. W połowie grudnia ten 1600-metrowy odcinek drogi, który od wielu lat był w fatalnym stanie technicznym, został wyremontowany i oddany do użytku. Wykonawcą remontu drogi było Przedsiębiorstwo MOLTER z Rudnej Małej.
    Koszt tej inwestycji drogowej to blisko 600 tys. złotych, z czego prawie 475 tys. zł to dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 103 tys. ze środków własnych Powiatu Niżańskiego i 20 tys ze środków własnych Gminy Jeżowe. Na otwarciu drogi byli obecni m.in. przedstawiciele władz Gminy Jeżowe i Powiatu Niżańskiego.

27 grudnia 2016


Nowa droga Pielki-Dudziki zbudowana

Przejdź do - Nowa droga Pielki-Dudziki zbudowana

    Powstała piękna droga asfaltowa Pielki-Dudziki na granicy Cholewianej Góry i Nowego Nartu (obręb Nowy Nart). Tydzień temu informowaliśmy, że droga zostanie zbudowana do końca ubiegłego tygodnia i tak się stało. Firma "Molter", na wybudowanym wcześniej podłożu kamiennym, w piątek i sobotę położyła asfaltowe "dywaniki", a na najbliższy czwartek jest planowany odbiór techniczny drogi.
    Koszt drogi to 173 tys.328zł, z czego 80% to środki pozyskane z MSWiA na modernizację i remont dróg zniszczonych powodziami i klęskami żywiołowymi. Gmina dopłaci tylko 20% wartości remontu drogi.

19 grudnia 2016


W Starym Narcie są nowe drogi, parkingi i chodniki

Przejdź do - W Starym Narcie są nowe drogi, parkingi i chodniki

    Jedną dużą i konkretną inwestycją drogową za kilkaset tysięcy złotych Wójt Gminy Jeżowe kompleksowo rozwiązał potrzeby komunikacyjne i wieloletnie zaniedbania otoczenia szkoły podstawowej w Starym Narcie.
    Na prośbą  radnej Starego Nartu Danuty Pikor, wójt  rok temu zdecydował i zaplanował środki na zbudowanie parkingów, dróg dojazdowych do szkoły i chodników. Przedwczoraj inwestycja została ukończona i odebrana w obecności władz gminy, radnej - wnioskodawczyni, wykonawcy i inspektorów nadzoru budowlanego.

Prezentujemy fotogalerię dokumentującą wykonane prace inwestycyjne i sam odbiór.

23 grudnia 2016


Stacja Uzdatniania Wody ma nową drogę dojazdową i drogi wewnętrzne

Przejdź do - Stacja Uzdatniania Wody ma nową drogę dojazdową i drogi wewnętrzne

   Polepsza się infrastruktura i warunki komunikacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem. W ramach przetargu drogowego z sierpnia tego roku na kwotę blisko pół miliona złotych zostało zbudowanych i oddanych kilka dróg gminnych m.in. w Stacji Uzdatniania Wody w Pikułach. Odbiór drogi dojazdowej do stacji i dróg wewnętrznych został dokonany dwa dni temu przez władze gminy Jeżowe (Wójt Marek Stępak, Zastępca Wójta Stanisław Szot) przedstawicieli wykonawców i inspektorów nadzoru budowlanego w obecności kierownika ZGK Jeżowe Wiesława Siuśty.

23 grudnia 2016


Kolejna nowa droga w Jeżowem Podgórzu

Przejdź do - Kolejna nowa droga w Jeżowem Podgórzu

   Powstała nowa droga gminna w Jeżowem Podgórzu, biegnąca między posesjami nr 320 a 322 po stronie południowej (od drogi wojewódzkiej do końca zabudowań w kierunku rzeki) Dwa dni temu ta 180 metrowa droga została odebrana i przekazana w użytkowanie mieszkańcom gminy.
   Kilka miesięcy temu w tym sołectwie zostały zbudowane i oddane 4 asfaltowe drogi we wschodniej części tego sołectwa,a w ramach tego samego przetargu w roku 2017 powstaną kolejne 3 nowe drogi, na ukończeniu jest budowa boiska wilofunkcyjnego przy szkole podstawowej. Jeżowe Podgórze było do tej pory sołectwem najbardziej zaniedbanym infrastrukturalnie, stąd te obecne iwestycje nadrabiaja wieloletnie zapoźnienia inwestycyjne.

Na zdjęciach wygląd i przebieg nowej drogi w Podgórzu

23 grudnia 2016


W Groblach zagospodarowano centrum miejscowości

Przejdź do - W Groblach zagospodarowano centrum miejscowości

    W Groblach zrealizowano kolejną ważną inwestycję gminną - budowę dróg dojazdowych do remizy OSP i okolicznych gospodarstw. Dzięki tej inwestycji powstaje w tej centralnie położonej, historycznej części Grobel, na wzniesieniu, w sąsiedztwie starej zabytkowej kaplicy, remizy OSP, starej szkoły (dzisiaj sklep) i wiekowych sosen bardzo pięknie zagospodarowane miejsce wypoczynku. Wiosną zazieleni się tu trawa i krzewy, zakwitną kwiaty.

22 grudnia 2016


Czytaj więcej o: W Groblach zagospodarowano centrum miejscowości