OSP Krzywdy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jednostka powstała w 2001 r. i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowyr w Rzeszowie 18. 09. 2001 r. w następującym składzie: Zbigniew Chowaniec - prezes, Włacty sław Misiak - naczelnik, Eugeniusz Bednarz - sekretarz, Dariusz Wraga - skarbnik, Mirosła Wojtanowicz - gospodarz, Henryk Cyrana, Janusz Zybura - członkowie zarządu. Jednostka liczy 30 druhów. W 2009 r jednostka nabyła samochód pożarniczy Volkswagen 2.0 T-4 , a w 2010 r oddano do użytku nową remizę OSP ponadto jednostka posiada motopompę PO-5 i pływającą  Niagarę.

Zarząd OSP Krzywdy w składzie:

 • Prezes – Zbigniew Chowaniec
 • Naczelnik – Mieczysław Wraga
 • Sekretarz – Stanisław Błądek
 • Skarbnik – Dariusz Wraga
 • Gospodarz – Kazimierz Chowaniec
 • Członek - Hubert Drabik

Komisja Rewizyjna OSP Krzywdy w składzie:

 • Przewodniczący – Daniel Chowaniec
 • Członek – Marcin Zastawny
 • Członek – Artur Stańko