Sytuacje kryzysowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia oraz w nagłych wypadkach

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

Zespół czynności podejmowanych dla zapewnienia w pierwszej kolejności podstawowych funkcji życiowych ustroju przed natychmiastową , bezprzyrządową diagnostykę stanu ogólnego wg prostego schematu :

1. przytomny - nieprzytomny
2. oddycha – nie oddycha
3. krążenie obecne – krążenia brak
4. śmierć kliniczna – śmierć definitywna

23 marca 2015


Czytaj więcej o: Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia oraz w nagłych wypadkach

Zetknięcie z przesyłką zawierającą substancje o nieustalonym składzie

Osoba, która zetknęła się z przesyłką zawierającą jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (proszku, bloku, galarety itp.) lub płynnej powinna po jej otrzymaniu natychmiast wykonać n/w czynności:

23 marca 2015


Czytaj więcej o: Zetknięcie z przesyłką zawierającą substancje o nieustalonym składzie

Zetknięcie z przesyłką mogącą zawierać materiał wybuchowy

Osoba, która zetknęła się z przesyłką (listem, paczką, itp.) co do której istnieje podejrzenie że może zawierać ładunek wybuchowy powinna o jej otrzymaniu natychmiast poinformować policję na jeden z niżej podanych numery telefonów:


23 marca 2015


Czytaj więcej o: Zetknięcie z przesyłką mogącą zawierać materiał wybuchowy

Powzięcie wiadomości o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego

Osoba, która powzięła wiadomość o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo zauważyła przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący być ładunkiem wybuchowym, obowiązana jest natychmiast o tym powiadomić: Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji tel. 15-8412046, 15-8775310 lub Posterunek Policji w Jeżowem tel. 8794307 albo zadzwonić pod numer telefonu zgłoszeniowego policji tj. 997

23 marca 2015


Czytaj więcej o: Powzięcie wiadomości o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego

Atak terrorystyczny, akt wandalizmu i rozruchy ulicznne

W przypadku ataku terrorystycznego (napadu na obiekt z użyciem broni, noża, ładunku wybuchowego lub innego niebezpiecznego narzędzia) należy:

23 marca 2015


Czytaj więcej o: Atak terrorystyczny, akt wandalizmu i rozruchy ulicznne

Postępowanie w przypadku zagrożenia promieniotwórczego

Wypadki radiologiczne mogą zdarzyć się wszędzie tam, gdzie materiały radioaktywne są używane, składowane lub transportowane. Ponadto mogą one mieć miejsce w elektrowniach jądrowych, szpitalach, uniwersytetach, laboratoriach badawczych, w zakładach przemysłowych, na głównych drogach, liniach kolejowych oraz w stoczniach.

23 marca 2015


Czytaj więcej o: Postępowanie w przypadku zagrożenia promieniotwórczego

Zagrożenie toksycznymi środkami przemysłowymi (tśp)

Sygnał alarmowy w przypadku zagrożenia może być nadany przez telefon, syreną, ruchome środki nagłaśniające, radio („Leliwa” - 93,5 MHz, „Rzeszów” - 102,9 MHz) lub telewizję regionalną - TV Rzeszów).

23 marca 2015


Czytaj więcej o: Zagrożenie toksycznymi środkami przemysłowymi (tśp)

Procedury postępowania w przypadku zagrożenia powodziowego

Komunikat o stanie wody i zagrożeniu może być przekazywany za pomocą lokalnych środków masowego przekazu, obwieszczeń, komunikatów, na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób przyjęty w naszej gminie.

23 marca 2015


Czytaj więcej o: Procedury postępowania w przypadku zagrożenia powodziowego

Postępowanie w przypadku pożaru

W razie wybuchu pożaru każdy, kto pierwszy zauważy pożar, ma obowiązek zaalarmować wszelkimi dostępnymi środkami osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, następnie natychmiast powiadomić:

– Straż Pożarną tel. alarmowy 998 lub 15-8412140, 15-8414778, 15-8414998
– Policję tel. alarmowy 997 lub 15-8412046, 15-8775310,

23 marca 2015


Czytaj więcej o: Postępowanie w przypadku pożaru