Odnawialne Źródła Energii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

420 wniosków na OZE w naszej gminie!!!

Przejdź do - 420 wniosków na OZE w naszej gminie!!!

    W dniu 24 października został zakończony nabór wniosków do zaplanowanego dla mieszkańców projektu Gminy Jeżowe „Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe”. Wnioskodawcy mieli jeszcze trzy dni na uzupełnienie załączników do złożonych wniosków, ten termin minął wczoraj. Zainteresowanie programem w naszej gminie jest bardzo duże.
    Ogółem zarejestrowano 420 wniosków, co oznacza, że około 25% rodzin - gospodarstw domowych w gminie będzie mieć możliwość produkcji taniej energii elektrycznej, ciepłej wody użytkowej, ogrzewania mieszkań ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby gospodarstwa domowego, przy bardzo niewielkim udziale własnych środków, jeżeli planowany projekt gminy zostanie dofinansowany z RPO WP.   Projekt Gminy Jeżowe  zostanie przygotowany i złożony po ogłoszeniu terminu naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Konkurencja będzie bardzo duża, ponieważ spora część gmin z Podkarpacia, bądź opracowała, bądź opracowuje dokumenty, by także złożyć własne projekty udziału w programie Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące tego programu będziemy publikować na stronie internetowej gminy (jezowe.pl)  i facebookowym profilu gminy (facebook.com/jezowe)

 

28 października 2016


Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców gminy Jeżowe - nabór dobiega końca

Przejdź do - Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców gminy Jeżowe - nabór dobiega końca

    Przypominamy, że najbliższy poniedziałek 24 października będzie ostatnim dniem naboru wniosków do udziału mieszkańców w programie "Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe".
W tym dniu można złożyć (nawet niekompletne) wymagane dokumenty i zarejestrować wniosek. Trzy kolejne dni od wtorku do czwartku (25-27.X) są przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie już złożonych, a niekompletnych wniosków, bądź załączników.
    Prosimy wszystkich mieszkańców gminy, którzy jeszcze chcą skorzystać z możliwości produkcji energii elektrycznej, czy ciepłej wody na potrzeby swojej rodziny, by złożyli wnioski. Nie ma ryzyka, że wniosek Gminy Jeżowe przekroczy maksymalną kwotę Programu Operacyjnego lub maksymalną moc produkowaną przez urządzenia dla wszystkich wnioskodawców.

Wszystkie niezbędne druki są dostępne w Urzędzie Gminy Jeżowe - Biuro nr 9 i na naszej stronie internetowej.

21 października 2016


Nawał wniosków na Odnawialne Źródła Energii w gminie Jeżowe.

Przejdź do - Nawał wniosków na Odnawialne Źródła Energii w gminie Jeżowe.

    Trwa bardzo intensywny nabór wniosków do gminnego projektu „Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe” przygotowanego dla mieszkańców gminy, który umożliwi montaż nowoczesnych urządzeń do produkcji ciepłej wody użytkowej (kolektory słoneczne) energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne) ogrzewanie domu (pompy ciepła) ogrzewanie bez emisji dwutlenku węgla ( kotły na biomasę).
    Po czterech dniach naboru zarejestrowano już blisko 200 wniosków mieszkańców, którzy złożyli kompletne dokumenty (deklaracja i ankieta, potwierdzony odpis dokumentu własności nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, mapka zasadnicza, fotografia budynku od strony południowej, potwierdzenie niezalegania z opłatami na rzecz Gminy Jeżowe)

14 października 2016


Czytaj więcej o: Nawał wniosków na Odnawialne Źródła Energii w gminie Jeżowe.

Ruszył nabór wniosków do programu „Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe”

Przejdź do - Ruszył nabór wniosków do programu „Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe”

    Dzisiaj od godziny 7.30 rozpoczał się nabór wniosków mieszkańców gminy, którzy chcą skorzystać z zaplanowanego dla nich programu „Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe”, by mogli zmniejszyć koszty funkcjonowania gospodarstwa domowego, obniżając koszty rachunków za energię elektryczną (instalacja paneli fotowoltaicznych) lub koszty wytwarzania ciepłej wody użytkowej (instalacja kolektorów słonecznych)
    Zainteresowanie od pierwszego dnia naboru wniosków jest bardzo duże, tym bardziej, że zgodnie z regulaminem programu, o wstępnej kwalifikacji do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Jednymi z pierwszych wnioskodawców byli radni i sołtysi naszej gminy. Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu przed złożeniem wniosku i skompletowanie wszystkich wymaganych załączników.
    Dla mieszkańców którzy chcą wysłać wymaganą 1 fotografię południowej elewacji i dachu budynku założyliśmy specjalny adres poczty elektronicznej (e-mail) na który mogą wysłać zdjęcie zrobione telefonem czy aparatem. Przy składaniu wniosku prosimy o podanie e-maila, z którego fotografia została wysłana, by umożliwić wydruk.

Adres e-mail do wysyłania fotografii: oze@jezowe.pl

    Regulamin i drugi wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy - biuro nr 9, u sołtysów i na naszej stronie internetowej

10 października 2016


Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe - nabór wniosków

Przejdź do - Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe - nabór wniosków

Od najbliższego poniedziałku, 10 października rozpoczyna się  nabór wniosków (deklaracja, ankieta, umowa użyczenia podpisana przez Wnioskodawcę i komplet wymaganych załączników) do uczestnictwa w projekcie „Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe”.
    Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej do samodzielnego wydruku, u sołtysów i w biurze nr 9 Urzędu Gminy od 7.30-15.30

Dokumenty do pobrania

7 października 2016


„Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe” - dokumenty

Przejdź do - „Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe” - dokumenty

    Gmina Jeżowe planuje realizację projektu „Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe” w ramach gminnej strategii rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii polegający na instalacji w posesji mieszkańca gminy, jednego z czterech systemów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę) Projekt jest adresowanego dla mieszkańców gminy, którzy chcą w nim uczestniczyć, złożą wszystkie wymagane dokumenty i załączniki w terminie od 10 października do 24 pażdzienika 2016 r w biurze nr 9 Urzędu Gminy w Jeżowem.
     Gmina Jeżowe będzie realizować ten projekt, jeżeli otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Rozwój OZE”.

Publikujemy do pobrania  dokumenty, z którymi należy się zapoznać,  dla wybranej instalacji wydrukować, skompletować załączniki i złożyć w Urzędzie Gminy.

Zaktualizowany Regulamin OZE dla mieszkańców Gminy Jeżowe

Deklaracja i Ankieta - kolektory słoneczne

Deklaracja i Ankieta - fotowoltaika

Deklaracja i Ankieta - pompy ciepła

Deklaracja i Ankieta - kotły na biomasę

Umowa użyczenia nieruchomości na OZE

 

5 października 2016


Fotowoltaika i technika solarna w gminie Jeżowe

Przejdź do - Fotowoltaika i technika solarna w gminie Jeżowe

    Przypominamy, że w tym tygodniu odbywają się zebrania sołeckie poświęcone wdrażaniu w naszej gminie pionierskich i nowoczesnych technologii OZE (fotowoltaika i technika solarna). To program przygotowany dla mieszkańców gminy Jeżowe, który pozwoli znacznie ograniczyć koszty zużycia energii elektrycznej i koszty ogrzewania wody, a tym samym bardzo znacząco oszczędzić na wydatkach w budżetach gospodarstw domowych.
    Instalacje te są całkowicie przyjazne środowisku, korzystają wyłącznie z odnawialnej energii (promieniowanie słońca) i nie wnoszą żadnego zanieczyszczenia środowiska.

Na tych zebraniach zostaną przedstawione:

- zasady uczestnictwa w programie przez mieszkańców
- zasady finansowania i wkładu własnego mieszkańców
- zasady korzystania z urządzeń fotowoltaicznych i solarnych

Wójt Gminy Jeżowe zaprasza do aktywnego i licznego udziału w tych zebraniach.

4 października 2016


Czytaj więcej o: Fotowoltaika i technika solarna w gminie Jeżowe

Pilne - Rusza program Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Jeżowe

Przejdź do - Pilne - Rusza program Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Jeżowe

W naszej gminie rusza program Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców.

    W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 będzie uruchomiony tzw. Program parasolowy, do którego przystępuje i planuje realizować jesli otrzyma dofinansowanie z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Rozwój OZE”.
   Gmina Jeżowe będzie wnioskodawcą i beneficjentem projektu, zaś odbiorcami ostatecznymi mieszkańcy naszej gminy. W ramach tego programu dla mieszkańców naszej gminy będzie możliwy montaż instalacji fotowoltaicznej (wytwarzającej energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego) lub instalacji kolektorów słonecznych (służącej do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym)
    Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak serdecznie zaprasza na zebrania sołeckie, które będą poświęcone wdrażaniu w naszej gminie tych pionierskich i nowoczesnych technologii, które pozwolą bardzo znacznie ograniczyć koszty zużycia energii elektrycznej lub koszty ogrzewania wody. Instalacje takie są całkowicie przyjazne środowisku,  korzystają wyłącznie z odnawialnej energii (promieniowanie słońca) i nie wnoszą żadnego zanieczyszczenia środowiska.

4 października 2016


Czytaj więcej o: Pilne - Rusza program Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Jeżowe