Ochrona Środowiska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zanieczyszczenie powietrza pyłem

Przejdź do - Zanieczyszczenie powietrza pyłem

   Na podstawie badań zanieczyszczeń powietrza, prowadzonych w latach ubiegłych jak również w roku bieżącym w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez WIOŚ w Rzeszowie stwierdza się, że na terenie województwa podkarpackiego dochodzi do przekroczeń wartości progowych zanieczyszczeń pyłowych. Wzmożona emisja zanieczyszczeń ma miejsce szczególnie w okresie zimowym, do czego w znacznym stopniu przyczynia się spalanie paliw na cele grzewcze.

20 grudnia 2016


Czytaj więcej o: Zanieczyszczenie powietrza pyłem