Gminna Spółka Wodna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminna Spółka Wodna w Jeżowem rozpoczęła swą działalność w 1991 r. po odłączeniu się od Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Nisku. Odłączenie Gminnej Spółki Wodnej nastąpiło 12 lutego 1991 r. na podstawie uchwały Nr 1/91, podjętej na walnym zgromadzeniu przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Jeżowem. Po odłączeniu Spółka zobowiązała się do prowadzenia konserwacji urządzeń szczegółowych na koszt własny użytkowników, własnymi siłami i w rozmiarze zatwierdzonym przez walne zgromadzenie. Przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej został Stanisław Węglarz, który kierował nią od 1991 r. do 20.04.1994 r. Jego miejsce zajął Tadeusz Maj, który obowiązki przewodniczącego pełnił w zastępstwie od 20.04.1994 do końca 1994 r.

W 1995 r. na walnym zgromadzeniu przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Jeżowem na przewodniczącego GSW powołano Władysława Guza, który pełnił te funkcje do 31.05.2000 r. Od 01.06.2000 r. do roku 2001 przewodniczącym był Stanisław Błądek. W 2001 r. działalność Spółki została zawieszona ze względu na brak środków finansowych niezbędnych do prawidłowego jej funkcjonowania. Dnia 10 czerwca 2003 r. przy pomocy Wójta Gminy Jeżowe reaktywowano działalność Spółki. Wówczas powołano na przewodniczącego Stanisława Młynarza, który pełnił tę funkcję do 08.07.2003 r. Tego dnia powołano na przewodniczącego Krzysztofa Sibigę, który pełni tę funkcje do dnia dzisiejszego.

Gminna Spółka Wodna, prowadząca samodzielną działalność od 1991 roku, obejmuje swoim zasięgiem powierzchnię 3 302 ha gruntów zmeliorowanych, w tym 2 803 ha gruntów zdrenowanych oraz 124,40 km rowów otwartych.

Powierzchnia ta podzielona jest na 10 obiektów:

1. RUDNIK I 178 ha  18,40 km rowu
2. RUDNIK III   260 ha  15,90 km rowu
3. STRÓŻANKA 996 ha 40,80 km rowu
4. JEŻÓWKA    782 ha 14,60 km rowu
5. CISÓW LAS – KOWALE 400 ha  16,30 km rowu
6. AMIEŃ – PRUSINA 76 ha - - - - - - - - - -
7. SKR KAMIEŃ 72 ha 0,30 km rowu
8. CHOLEWIANA GÓRA 382 ha 10,60 km rowu 
9. NOWY NART – renowacja 64 ha 6,60 km rowu
10 GWOŹDZIEC – NART 92 ha 0,90 km rowu

 Głównym zadaniem Spółki Wodnej, jak określa Statut, jest wykonanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych tj. odmulenie sieci rowów otwartych, sieci drenarskiej oraz budowli melioracyjnych, a także utrzymanie i eksploatacja tych urządzeń.

Wszystkie te zadania Spółka wykonuje w ramach pozyskanych środków finansowych tj.

  • ze składek członkowskich
  • dotacji ze Starostwa Powiatowego w Nisku
  • z zatrudnienia osób skierowanych przez Sąd Rejonowy w Nisku do nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.

 

Warunkiem wykonania jakichkolwiek prac konserwacyjnych jest zebranie odpowiednich funduszy. Podstawowym źródłem finansowania Spółki są składki jej członków, jak również dotacje.

Od ilości uzyskanych środków finansowych zależy rozmiar wykonanej pracy, a potrzeb w tym zakresie w naszej Gminie jest wiele, ponieważ zdecydowana większość urządzeń melioracyjnych jest w złym stanie i wymaga gruntownej konserwacji.

Nie oczyszczone, zakrzaczone rowy powodujące wstrzymanie odpływów ze zbieraczy drenarskich, a także wybicia uniemożliwiają rolnikom uprawę pól w związku, z czym działalność Spółki jest konieczna.

 SKŁAD:

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Jeżowem:

Mariusz Kępa - Przewodniczący                                                

Danuta Pikor - Zastępca Przewodniczącego                                          

Jan Sudoł - Sekretarz                                                                                                               

Stanisław Błądek - Członek                                                                                                          

Zbigniew Wyka - Członek        

                                                                                                 

Komisja Rewizyjna Gminnej Spółki Wodnej w Jeżowem:

Henryk Cyrana  - Przewodniczący                                                      

Tadeusz Dul - Członek                                                      

Marek Piróg - Członek

 

Delegaci Gminnej Spółki Wodnej w Jeżowem na lata 2013-2017:

1

Baran Janusz

Groble

2

Błądek Stanisław

Krzywdy

3

Chowaniec Zbigniew

Krzywdy

4

Cyrana Henryk

Krzywdy

5

Drelich Andrzej

Zalesie

6

Dul Tadeusz

Zalesie

7

Dziurdź Celina

Groble

8

Fila Wojciech

Jata

9

Głuszak Józef

Jeżowe

10

Głuszak Mieczysław

Jeżowe

11

Janecki Piotr

Jeżowe

12

Jędrek Anna

Groble

13

Kępa Mariusz

Jeżowe

14

Kobylarz Władysław

Jeżowe

15

Koc Danuta

Cholewiana Góra

16

Koc Józef

Cholewiana Góra

17

Kopeć Szczepan

Nowy Nart

18

Krzyś Kazimierz

Jeżowe

19

Lesiczka Gabriel

Jeżowe

20

Łach Stanisław

Jeżowe

21

Piela Kazimierz

Jeżowe

22

Piędel Krzysztof

Jeżowe

23

Pikor Danuta

Stary Nart

24

Pikor Tadeusz

Jeżowe

25

Piróg Marek

Cholewiana Góra

26

Robótka Stanisław

Jeżowe

27

Sabat Cecylia

Jeżowe

28

Sasiela Józefa

Stary Nart

29

Sibiga Krzysztof

Groble

30

Socha Zdzisław

Cholewiana Góra

31

Sowa Józef

Jeżowe

32

Sudoł Jan

Jata

33

Szewc Marek

Groble

34

Trela Adam

Jeżowe

35

Trela Bronisław

Zalesie

36

Ulewicz Anna

Jeżowe

37

Wyka Zbigniew

Jeżowe

38

Zakrzewski Edward

Jata