Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Nowy sztandar Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum.

Przejdź do - Nowy sztandar Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum.

     Wczoraj w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum odbyła się uroczystość nadania nowego sztandaru szkoły. Poprzedni sztandar nadany szkole w 1990r służył przez 26 lat. Pierwsza część uroczystości to Msza Św. w kościele parafialnym w Jeżowem (Narodzenia NMP), w tracie której został poświęcony nowy sztandar zespołu szkół, druga to część oficjalna i artystyczna z udziałem władz gminy Jeżowe, licznych gości zaproszonych i całej szkolnej społeczności (dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie i rodzice)

Prezentujemy fotogalerię z przebiegu tej bardzo ważnej uroczystości szkolnej.

21 października 2016


Czytaj więcej o: Nowy sztandar Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum.

Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców gminy Jeżowe - nabór dobiega końca

Przejdź do - Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców gminy Jeżowe - nabór dobiega końca

    Przypominamy, że najbliższy poniedziałek 24 października będzie ostatnim dniem naboru wniosków do udziału mieszkańców w programie "Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe".
W tym dniu można złożyć (nawet niekompletne) wymagane dokumenty i zarejestrować wniosek. Trzy kolejne dni od wtorku do czwartku (25-27.X) są przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie już złożonych, a niekompletnych wniosków, bądź załączników.
    Prosimy wszystkich mieszkańców gminy, którzy jeszcze chcą skorzystać z możliwości produkcji energii elektrycznej, czy ciepłej wody na potrzeby swojej rodziny, by złożyli wnioski. Nie ma ryzyka, że wniosek Gminy Jeżowe przekroczy maksymalną kwotę Programu Operacyjnego lub maksymalną moc produkowaną przez urządzenia dla wszystkich wnioskodawców.

Wszystkie niezbędne druki są dostępne w Urzędzie Gminy Jeżowe - Biuro nr 9 i na naszej stronie internetowej.

21 października 2016


Czytaj więcej o: Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców gminy Jeżowe - nabór dobiega końca

Zbiórka elektrośmieci

Przejdź do - Zbiórka elektrośmieci

    Przypominamy, że w dniu 21 października 2016r. (tj. piątek) odbędzie się zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych (np. radia, sprzęt AGD, lodówki, telewizory (kompletne, a nie same obudowy). Odpady należy wystawiać w dniu zbiórki przed godziną 7:00.  
   W podanym dniu odpady będą zbierane w całej Gminie Jeżowe.

18 października 2016


Czytaj więcej o: Zbiórka elektrośmieci

Nowe drogi do końca listopada

Przejdź do - Nowe drogi do końca listopada

    Tydzień temu została wybrana najkorzystniejsza poprzetargowa oferta na budowę dwóch kolejnych dróg asfaltowych w naszej gminie. Jedna z tych dróg to kilometrowa droga łącząca Podgorzałkę z Nowym Nartem, druga to  200-metrowa droga gminna w Nowym Narcie.
    Przetarg (ogłoszony 23 września) wygrało Przedsiębiorstwo "Molter" z Rudnej Małej, które zbuduje te drogi do końca listopada za kwotę 282 tys. złotych. 20% środków na budowę tych dróg zostanie przeznaczonych ze środków własnych gminy, pozostałe 80% środków na budowę zostały pozyskane przez Wójta Gminy Jeżowe z promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi i klęsk żywiołowych.
   Dzisiaj Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Prezes Przedsiębiorstwa "Molter" Zdzisław Molter podpisali w Urzędzie Gminy Jeżowe umowę na wykonanie tych dróg.

Szczegóły przetargu na stronie BIP Gminy Jeżowe

18 października 2016


Czytaj więcej o: Nowe drogi do końca listopada

„Małe przetwórstwo i handel we własnym gospodarstwie” dla rolników

Przejdź do - „Małe przetwórstwo i handel we własnym gospodarstwie” dla rolników

    29 września ruszył nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28 października 2016r.
    Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Aby otrzymać pomoc finansową konieczne jest założenie działalności gospodarczej przetwarzającej produkty rolne.

Szczegóły w pliku do pobrania i stronie Agropartner

 

18 października 2016


Czytaj więcej o: „Małe przetwórstwo i handel we własnym gospodarstwie” dla rolników

Film promocyjny Gminy Jeżowe

Nowy film promocyjny Gminy Jeżowe zrealizowany przez firmę Flyon Studio.

17 października 2016


Czytaj więcej o: Film promocyjny Gminy Jeżowe

STOP nieuczciwości - Weź paragon ze sobą

Przejdź do - STOP nieuczciwości - Weź paragon ze sobą

    Ministerstwo Finansów jest inicjatorem akcji "Weź paragon ze sobą" - ogólnopolskiej kampanii informacyjnej, która ma uświadomić Polakom z czym wiąże się niewydawanie paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych i niezabieranie ich ze sobą, kiedy je otrzymują.
    Kampania prowadzona jest od września do listopada 2016 roku. Ministerstwo Finansów analizując mechanizmy występujące w szarej strefie odnotowuje coraz częstsze sygnały o nadużyciach występujących na stacjach paliw.

14 października 2016


Czytaj więcej o: STOP nieuczciwości - Weź paragon ze sobą

Nawał wniosków na Odnawialne Źródła Energii w gminie Jeżowe.

Przejdź do - Nawał wniosków na Odnawialne Źródła Energii w gminie Jeżowe.

    Trwa bardzo intensywny nabór wniosków do gminnego projektu „Mikroinstalacje OZE w Gminie Jeżowe” przygotowanego dla mieszkańców gminy, który umożliwi montaż nowoczesnych urządzeń do produkcji ciepłej wody użytkowej (kolektory słoneczne) energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne) ogrzewanie domu (pompy ciepła) ogrzewanie bez emisji dwutlenku węgla ( kotły na biomasę).
    Po czterech dniach naboru zarejestrowano już blisko 200 wniosków mieszkańców, którzy złożyli kompletne dokumenty (deklaracja i ankieta, potwierdzony odpis dokumentu własności nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, mapka zasadnicza, fotografia budynku od strony południowej, potwierdzenie niezalegania z opłatami na rzecz Gminy Jeżowe)

14 października 2016


Czytaj więcej o: Nawał wniosków na Odnawialne Źródła Energii w gminie Jeżowe.

Dzień Nauczyciela - nagrody i wyróżnienia dla pracowników oświaty

Przejdź do - Dzień Nauczyciela - nagrody i wyróżnienia dla pracowników oświaty

   Wczoraj 12 października br. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak z okazji Dnia Nauczyciela (Edukacji Narodowej) nagrodził dyrektorów i nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeżowe, doceniając ich trud i poświęcenie, jakie wkładają w wychowanie młodego pokolenia. Podziękowania i wyróżnienia skierował również do pracowników obsługi administracyjnej.
    W sposób szczególny Wójt Gminy docenił również wieloletni wkład Pani Zofii Łysiak w jeżowską oświatę artystyczną i kulturową „za uczenie wrażliwości na piękno, kreowanie postaw twórczych i ekspresyjnych, za bycie wzorem człowieka i pedagoga, a uczniowie i podopieczni mogli skutecznie pokonywać zło i kierować się w życiu prawdą, dobrem i pięknem” a także tych nauczycieli, którzy dołączyli do grona nauczycieli dyplomowanych, gratulując kolejnego awansu zawodowego.
    W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Gminy w Jeżowem wraz z nagrodzonymi i wyróżnionymi osobami, uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Jeżowe Stanisław Szot, który w imieniu Wójta Gminy Jeżowe złożył serdeczne gratulacje i życzenia dla zaproszonych gości oraz Sekretarz Gminy Kazimierz Bujak i Asystent Wójta ds. oświaty Marta Koc.  

13 października 2016


Czytaj więcej o: Dzień Nauczyciela - nagrody i wyróżnienia dla pracowników oświaty