Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wakacje 2016

Przejdź do - Wakacje 2016

Drodzy Uczniowie i Dzieci, Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy szkół

Rozpoczynają się wakacje, najbardziej oczekiwana chwila dla każdego ucznia i nauczyciela.

Doceniając całoroczną pracę nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016 przekazujemy słowa uznania i podziękowania za trud włożony w edukację młodego pokolenia. Wam drodzy uczniowie gratulujemy zdobytych wyników w nauce, a szczególne gratulacje kierujemy do tych, którym miniony rok szkolny przyniósł sukcesy w konkursach,  olimpiadach i zawodach sportowych.

Na wakacyjny czas życzymy Wszystkim dużo słońca radości i bezpiecznego wypoczynku.

 Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak
Przewodniczący Rady Gminy – Mirosław Bajek
Z-ca Wójta Gminy Jeżowe – Stanisław Szot
Pracownicy Urzędu Gminy w Jeżowem

27 czerwca 2016


Czytaj więcej o: Wakacje 2016

Wkrótce w gminie powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

Przejdź do - Wkrótce w gminie powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

  Gminy w ramach ustawowego obowiązku  zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które zapewniają przyjmowanie, co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych powstanie i w naszej gminie - PSZOK jest to miejsce,  w którym mieszkańcy w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

 

24 czerwca 2016


Czytaj więcej o: Wkrótce w gminie powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

SSM w Jeżowem doczekała się pierwszych absolwentów

Przejdź do - SSM w Jeżowem doczekała się pierwszych absolwentów

    Wczoraj w Samorządowej Szkole Muzycznej w Jeżowem został zakończony rok szkolny. Po raz pierwszy w historii, SSM w Jeżowem, po czteroletnim okresie nauki doczekała się swoich pierwszych 30 absolwentów.  Uroczystość zakończenia roku szkolnego składała się z niedługiego koncertu uczniów-absolwentów dla swoich nauczycieli, rodziców i gości.
    Po jego zakończeniu Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak nagrodził najlepszego ucznia szkoły - 10-letniego Jakuba Grabiec, (Jakub to niezwykle utalentowany akordeonista który półtora miesiąca temu wygrał "VII International Music Competition 2016" w Belgradzie) złożył gratulacje i podziękował jego rodzicom oraz pogratulował wszystkim absolwentom szkoły zdobytych znakomitych kompetencji muzycznych, rozbudzonych muzycznych i wokalnych pasji, a także udanych, twórczych i radosnych wakacji oraz solidnego wypoczynku, ponieważ większość absolwentów będzie kontynuować edukację w szkołach II stopnia.
Wszyscy absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, pamiątki i życzenia udanych wakacji od dyrektora szkoły Marka Sękiela.

24 czerwca 2016


Czytaj więcej o: SSM w Jeżowem doczekała się pierwszych absolwentów

Absolutorium dla Wójta Gminy Jeżowe

Przejdź do - Absolutorium dla Wójta Gminy Jeżowe

    Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak otrzymał absolutorium od Rady Gminy Jeżowe za wykonanie budżetu gminy za 2015r.
Glosowało 13 radnych, za udzieleniem absolutorium było 10 radnych, dwóch radnych było przeciwnych (Bieleń, Wyka), jeden się wstrzymał (Ciak)

   Po przerwie radni bedą kontynuować prace przewidziane w porządku obrad

23 czerwca 2016


Czytaj więcej o: Absolutorium dla Wójta Gminy Jeżowe

Nagrody wójta dla najlepszych uczniów w gminie

Przejdź do - Nagrody wójta dla najlepszych uczniów w gminie

    Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak w związku ze zbliżającym sie końcem roku szkolnego, w dniu wczorajszym i dzisiaj ,gościł w publicznych szkołach naszej gminy i nagradzał najlepszych uczniów w poszczególnych szkołach, zaproponowanych przez dyrektorów szkół i rady pedagogiczne. Nagrodzeni najlepsi uczniowie otrzymali oprócz stosownego listu gratulacyjnego, upominki rzeczowe - tablety firmy Samsung.
    Podziękowania, gratulacje i listy gratulacyjne otrzymali także rodzice uczniów najzdolniejszych, najbardziej twórczych i aktywnych w życiu szkolnym.

23 czerwca 2016


Czytaj więcej o: Nagrody wójta dla najlepszych uczniów w gminie

Bedą supernowoczesne pracownie komputerowe w gminnych szkołach

Przejdź do - Bedą supernowoczesne pracownie komputerowe w gminnych szkołach

    Uczniowie we wszystkich szkołach gminy Jeżowe, jeszcze w tym roku, otrzymają supernowoczesne pracownie komputerowe, językowe i tematyczno-naukowe !!!

   Dzisiaj do Wójta Gminy Jeżowe dotarła informacja i potwierdzenie, że bardzo pionierski i innowacyjny projekt edukacyjny pn.: „Poprawa warunków kształcenia kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżowe” na kwotę ponad 1 miliona złotych uzyskał akceptację i zostanie dofinansowany w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  15% środków zabezpieczy gmina.  W ramach realizacji projektu zostanie uruchomionych 8 pracowni komputerowych i 17 pracowni językowych (w tym specjalistycznie tematycznych) we wszystkich gminnych szkołach (podległych samorządowi gminy)
   W ramach projektu zaplanowano zakup 252 szt. sprzętu i wyposażenia. Realizacja projektu jest zaplanowana po wakacjach w okresie wrzesień – listopad 2016 rok.  Przypomnijmy, że ten wniosek wójt podpisywal do złożenia zaledwie 5 miesięcy temu w dniu 12 stycznia 2016r

Lista dofinansowanych projektów i samorządów w pliku do pobrania.

23 czerwca 2016


Czytaj więcej o: Bedą supernowoczesne pracownie komputerowe w gminnych szkołach

Nadanie Imienia i Sztandaru Patrona szkoły św. Urszuli Ledóchowskiej PSP w Jeżowem Kameralnem

Przejdź do - Nadanie Imienia i Sztandaru Patrona szkoły św. Urszuli Ledóchowskiej PSP w Jeżowem Kameralnem

    Wczoraj 20 czerwca Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeżowem Kameralnem otrzymała sztandar poświęcony w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w  Kameralnem przez ks. biskupa ordynariusza diecezji sandomierskiej Krzysztofa Nitkiewicza oraz przyjęła imię Patrona - Św. Urszuli Ledóchowskiej.
    Ta uroczysta chwila zgromadziła całą społeczność szkolną, władze gminy z wójtem Markiem Stępakiem i Przewodniczącym Rady Gminy Jeżowe Mirosławem Bajkiem, szefów wielu instytucji, szkół, księży, siostry zakonne i bardzo licznych gości m.in. Senator RP panią Janinę Sagatowską.

 

21 czerwca 2016


Czytaj więcej o: Nadanie Imienia i Sztandaru Patrona szkoły św. Urszuli Ledóchowskiej PSP w Jeżowem Kameralnem

Sukces młodych druhen i druhów z OSP Jeżowe na zawodach sportowo-pożarniczych !!!

Przejdź do -  Sukces młodych druhen i druhów z OSP Jeżowe na zawodach sportowo-pożarniczych !!!

    W dniu 19.06.2016r odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Harasiukach.
W zawodach uczestniczyło 7 drużyn dziewcząt i 8 drużyn chłopców. Zawody odbywały się w dwóch konkurencjach bieg sztafetowy i ćwiczenie bojowe i stały na wysokim poziomie sportowym.
    Gminę Jeżowe reprezentowali: drużyna dziewczyn i chłopców z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowem, a kibicowali mocno: nowo wybrany Prezes Zarządu Gminnego OSP i zarazem Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Komendant gminny OSP Leszek Rogala i Naczelnik OSP Jeżowe druh Michał Piędel, który zajmował się organizacją treningów i przygotowaniem drużyn do zawodów.

20 czerwca 2016


Czytaj więcej o: Sukces młodych druhen i druhów z OSP Jeżowe na zawodach sportowo-pożarniczych !!!

Ostrzeżenie meteorologiczne

Przejdź do - Ostrzeżenie meteorologiczne

    Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega o możliwości wystąpienie na terenie podkarpacia  burz z opadami deszczu do 20 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. lokalnie gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia 80%

Stopień zagrożenia 1

Więcej na stronie CBPM

17 czerwca 2016


Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne