Ochrona środowiska

Ochrona srodowiska

Referat ochrony środowiska zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z wywozem nieczystości i odpadów komunalnych z terytorium gminy. To tutaj należy wnosić opłaty związane z odbiorem odpadów z posesji. W tej jednostce wydawane są także decyzje na usunięcie drzew i krzewów. Warto pamiętać o uzyskaniu takiego dokumentu przed podjęciem regeneracja pomp wtryskowych jakichkolwiek czynności związanych z usuwaniem drzew czy krzewów ze swojej posesji. Trzeba wiedzieć, że opłaty za nielegalne wycięcie drzew są bardzo wysokie i gmina niewiele może zrobić w sytuacji, gdy ktoś dopuścił się takiego czynu. Dlatego też warto przed podjęciem działań w tej sprawie zgłosić się do pracowników, https://geovia.pl/ którzy wyjaśnią co trzeba zrobić.
A wystarczy tylko wypełnić stosowny wniosek i poczekać kilka dni na zgodę na wycinkę. W referacie tym wydawane są także decyzje związane z realizacją inwestycji mogących niekorzystnie wpływać na środowisko (tzw. decyzje środowiskowe). Jeśli ktoś potrzebuje adresy jednostek zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych na ścieki, uzyska je od pracowników tego referatu.
Co jakiś czas gmina finansuje budowę instalacji służących poprawie stanu środowiska: kolektory słoneczne, oczyszczalnie ścieków czy kotły na ekologiczne paliwa. Naborem wniosków na dotacje zajmuje się właśnie ten referat, jego pracownicy pomagają wypełnić stosowne wnioski i udzielają informacji o wysokości przyznawanych dotacji.